درباره بیمارستان و زایشگاه مادر

تاریخچه بیمارستان

1- معرفي بيمارستان از گذشته تا به امروز

پروژه احداث بنا بيمارستان طي پروانه ساختمان كسب شده ازشهرداري در دو فاز تهيه گرديدكه درحال حاضرفازاول باحدود 8000 متر مربع زير بنا و 70 تخت بيمار و 7 اتاق عمل مجهز در سال 1397 روز ميلاد با سعادت رسول خاتم (ص) توسط وزير محترم بهداشت و درمان افتتاح شد. پروژه فاز دوم بيمارستان كه با عنايت پروردگار به زودي آغاز مي گردد . شايان ذكر است بيمارستان به صورت شركت سهامي خاص اداره مي شود و داراي هيئت مديره اي است كه هردوسال توسط مجمع عمومي انتخاب مي گردد.

2- رسالت بيمارستان

شركت سهامي خاص بيمارستان و زايشگاه  مادر واقع در شمال غرب مشهد به عنوان بيمارستان جنرال در زمينه جراحي هاي زنان و مردان در شرق كشور ، با بهره گيري از دانش روز ، كاركنان مجرب و تجهيزات نوين در چهارچوب ارزش هاي اخلاقي و اسلامي با هدف  ارتقاء سطح سلامت و بهداشت و ايمني و رضايتمندي بيماران و كاركنان  از طريق بهبود مستمر كيفيت  فعاليت مي نمايد.

Specialized hospital company and maternity hospital located in central mashhad as the general hospital for women and men in the east of the country . using up to date knowledge , experienced staff and modern equipment within the framework of moral and Islamic values with aimed at improving health and safety of patients and increase the satisfaction of patients and employees through continuous improvement of the quality of activities

3- معرفي هيئت مديره . مدير عامل و گروه مديريت . چارت بيمارستان

بر اساس مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بيمارستان در سال 1401  (اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل  براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند)

1- آقاي دكتر سيد احمد شريف آراني                      مدير عامل

2- آقاي دكتر محمود جاوداني عرفاني                    رياست هيئت مديره

3- آقاي دكتر فرامرز رسولي                           عضو اصلي هيئت مديره       

4- آقاي دكتر خسرو روان خواه                        عضو اصلي هيئت مديره

5- آقاي دكتر بابك گنجه اي فر                         عضو اصلي هيئت مديره

6- خانم دكتر سارا ندائي                                بازرس اصلي شركت

7- آقاي دكتر سيد جواد ميرزائي                       بازرس علي البدل شركت

بیمارستان و زایشگاه مادر

معرفی هیئت مدیره

DEVELOPED BY XTEMOS STUDIO @ 2021.

We work through every aspect at the planning

2010
FOUNDING YEAR
2000
HAPPY COSTUMERS
190
COMPANY WORK WITH US
2
OFFICES
21
TEAM MEMBERS
750
PROJECTS COMPLETED