همه روزه در تایم صبح و عصر بجز ایام تعطیل

برنامه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

بیمارستان و زایشگاه مادر

کلینیکنام پزشکتخصص
کلینیک داخلیآقاي دكترفرهاد برازنده متخصص داخلي وفوق تخصص گوارش
كلينيك ارولوژيمحمود توكلي متخصص ارولوژي وفوق تخصص پيوند كليه
كلينيك جراحي عروقدكتر محمدهادي مدقق متخصص ارولوژي وفوق تخصص پيوند كليه
كلينيك ارتوپدياستاد دكتر علي رضا جليلي اصل متخصص ارتوپدي فوق تخصص جراحي دست
زنانخانم دكتر نيره فصيحي فرد متخصص زنان /زايمان/نازايي
زنانخانم دكترمريم زارع مودي متخصص زنان /زايمان/نازايي
زنانخانم دكترمهسا منصوريمتخصص زنان/زايمان/نازايي
قلبخانم دكترآدرينه مقدسيان شهيديمتخصص قلب
قلبخانم دكتر شهرزاد محسني ابيانهمتخصص قلب
قلبآقاي دكتر مصطفي بابوريانمتخصص قلب
قلبآقاي دكتر احمدرضاحسني متخصص قلب
قلبآقاي دكتر حسن اميرسليماني واميرحسين خوش نسب آنكال
  •  همچنين دراين كلينيك  خدماتي مانند نوارقلب/اكو كارديوگرافي نيزانجام مي شود.
  • لازم به ذكراست پزشكان متخصص بيهوشي همه روزه ازساعت 6الي10صبح بابت مشاوره حضوردارند.
  • همچنين كلينيك سلامت جهت كنترل ديابت وفشارخون وپيگيري بيماران ترخيص شده 
  • كلينيك شيردهي جهت آموزش هاي لازم براي مادران همه روزه فعال مي باشد.