بلوک زایشگاه

بیمارستان و زایشگاه مادر

مامای همراه، مامایی است که دوره‌های آمادگی زایمان و روش‌های کاهش درد را گذرانده است. مامای همراه در صورت تمایل مادر می‌تواند به عنوان همراه و مشاور از ابتدای بارداری تا زایمان و پس از آن انجام وظیفه کند.. 

مامای همراه که در دنیا به نام «دولا» شناخته می‌شود، فردی است که دوره‌های خاصی را گذرانده است تا بتواند کمک‌های لازم را به مادران باردار در دوران بارداری و همچنین هنگام زایمان ارائه دهد. مامای همراه اخیراً در ایران توسط مراكز مشاوره و خدمات مامايي در اختيار مادران علاقه مند قرار مي گيرد .

اصلی‌ترین خدمتی که مامای همراه به مادران ارائه می‌کند هنگام زایمان است. مامای همراه معمولاً پیش از زایمان و در بیمارستان کنار مادر خواهد بود و می‌تواند به او در داشتن آرامش و کاهش درد کمک کند ، مامای همراه می‌تواند همراه مادر در اتاق زایمان حاضر شود و به او در زایمان کمک و پشتیبانی دهد. اگرچه مامای همراه اجازۀ دخالت در فرایند زایمان را نخواهد داشت. شما می‌توانید شمارۀ تلفن مامای همراه خود را داشته باشید تا هر وقت درد‌های شما شروع شد، از او در مورد زمان مناسب برای رفتن به بیمارستان سؤال کنید. همچنین سایر مسائل مرتبط با زایمان خود را با او مطرح کنید. مامای همراه بعد از زایمان نیز کنار مادر خواهد بود تا در شیردهی به نوزاد و مراقبت از او کمک کند..